ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi
 3. Hassun

  Cashew nuts sakura tofu
  Cashew nuts, cherry blossom, shiokoji, rhubarb, mirin tare
  Ebi umani
  Crevette, ginger dashi
  Soba sushi
  Buckwheat noodles, egg dashi roll, shiitake, mitsuba, sobadashi gelee
  Kaki Domyoji age
  Rossmore oyster, puffed rice, aonori,
  nitsume sauce
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, apple, smoked daikon,
  rice wafer
 4. Wanmono

  Hotate edamame shinjo, sakura kunsei unagi wan
  Scallop, edamame, Lough Neagh eel, spinach, carrot, kohlrabi, yuzu, sakura smoke
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Yakimono

  Usagi tsukune yaki
  Rabbit, egg yolk, rabbit dashi, truffle,
  tsukune tare
 7. Nimono

  Tanaga ebi ravioli Wa bouillabaisse
  Castletownbere langoustine, Spring cabbage,
  semolina flour, tomato, katsuo dashi,
  sugar snap peas
 8. Mushimono

  Asari tontoro chawanmushi
  Egg dashi pot, Connemara surf clam,
  Gubbeen guanciale, nori seaweed foam
 9. Sunomono

  Mussels
  Oysterhaven mussels, shio kombu,
  seasonal vegetables
 10. Gohanmono

  Hakata Kashiwa meshi
  Chicken thigh, burdock, carrot, shiitake,
  soy bean curd, mange tout, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu, chive
  and dashi
 12. Kanmi

  Karintou manju wasabi
  ice cream
  Sugarcane bun, adzuki bean paste,
  wasabi ice cream