ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi
 3. Hassun

  Pistachio tofu
  Pistachio, beetroot miso, apple blossom, gold leaf
  Ebiimo kani dengaku
  Jerusalem artichoke, crab, miso
  Kaki no domyoji age
  Oyster, bubu arare, aonori
  Shika kunsei
  Oak smoked Tipperary wild sika deer, beetroot,
  golden beetroot, shiso powder
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, mango, smoked daikon, rice water
 4. Wanmono

  Hotate edamame shinjo, sakura kunsei unagi wan
  Scallop, edamame, Lough Neagh eel, spinach, carrot, kohlrabi, yuzu, sakura smoke
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Yakimono

  Tara mirin boshi shiso dashi
  Cod, ginger stem, sesame, shiso dashi
 7. Nimono

  Buta kakuni
  Caherbeg organic pork belly, potato, pak choi
 8. Mushimono

  Tanaga ebi chawanmushi
  Egg dashi pot, Castletownbere Lagoustine, Gubbeen guanciale, tomato foam
 9. Sunomono

  Mussels
  Oysterhaven mussels, shio kombu, seasonal vegetables
 10. Gohanmono

  Asari gohan
  Connemara surf clam, carrot, ginger, chive, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Gubbeen smoked cheese cake sakekasu ice cream
  Gubbeen smoked cheese, sake lees