ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi ikkan
 3. Hassun

  Walnut Tofu
  Walnuts, pearl barley, moromi miso
  Shirako iso okaki
  Cod milt, rice, nori, kumquat marmalade
  Kamoni
  Thornhill duck, scallion, hay leek, brassica mustard
  Ichijiku miso yaki, uni soe
  Fig, sea urchin, sour cream miso, hazelnuts
  Kamori monaka
  Foie gras, miso, Killahora Pom'O apple port, hoshigaki
 4. Wanmono

  Tanaga ebi porcini wan
  Langoustine, porcini, spinach, lemon balm
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Saba kabocha shouga ni
  Mackerel, Hokkaido pumpkin, ginger, kohl rabi
 7. Yakimono

  Ribeye daikon hakusai miso winter truffle
  Caherbeg Hereford ribeye, daikon, hakusai cabbage miso,
  West Cork kinome, Irish Winter truffle
 8. Mushimono

  Chawanmushi
  Egg dashi pot, ray wing, Garryhinch shiitake, gingko nut,
  truffle foam
 9. Sunomono

  Namakosu
  Connemara sea cucumber, cucumber, ginger, houji cha, Tosazu
 10. Gohanmono

  Maitake gohan
  Garryhinch maitake, carrot, bean curd, rice
 11. Tomewan

  Akadashi
  Red miso, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Amazake mont blanc
  Chestnut, amazake, white chocolate, apple sake