ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi ikkan
 3. Hassun

  Pistachio Tofu
  Pistachio, beetroot miso and apple blossom
  Shirako iso okaki
  Cod milt, rice, nori, Buddha's hand marmalade
  Buta wine zuke
  Caherbeg free-range pork, caviar, leek and wasabi
  West Cork yakinasu langoustine
  Lisheen Greens' aubergine, fruit tomato, langoustine, tomalley and dashi shoyu
  Kamori monaka
  Foie gras, miso, Killahora Pom'O apple port and tayberry
 4. Wanmono

  Hotate and kani sinjo wan
  Scallop, crab, inaniwa udon, Garryhinch shiitake, Leamlara mitsuba and yuzu
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Tako daikon miso ni okura soe
  Octopus, daikon, okura and menegi
 7. Yakimono

  Hitsuji loin yaki matsubokkuri
  Achill Island lamb, pine cone jus, pine nuts, Velvet cloud sheep milk
 8. Mushimono

  Unagi chawanmushi
  Egg dashi pot, Lough Neagh eel, gingko nut and tomato water foam
 9. Sunomono

  Mozukusu
  Mozuku seaweed, Lisheen Greens' vegetables
 10. Gohanmono

  Uzura tamagokake gohan
  Quail egg and Irish black truffle
 11. Tomewan

  Akadashi
  Red miso, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  ichigo kocha Kakigōri koji rennyu
  Shaved Barry's tea ice, Bushby's strawberry, koji milk