ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi ikkan
 3. Hassun

  Walnut Tofu
  Walnuts, walnut candy, gingko nut, rosemary
  Nasu dengaku
  Aubergine, red miso, shiso, poppy seeds
  Mushi awabi
  Abalone, potato, rice
  Sakura smoked venison
  Dillisk cured venison, beetroot, pear
  Kamori monaka
  Foie gras, miso, Killahora Pom'O apple port, hoshigaki
 4. Wanmono

  Kaki shirako wan
  Harty's oyster, cod milt, daikon, yuzu
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Mekajiki sumijiru
  Swordfish, Caherbeg pork belly, cauliflower,
  padron pepper, squid ink
 7. Yakimono

  Ribeye daikon hakusai miso winter truffle
  Caherbeg Hereford ribeye, daikon, hakusai cabbage miso,
  Sansho tuile, Irish Winter truffle
 8. Mushimono

  Chawanmushi
  Egg dashi pot, scallop, oscietra royal caviar, apple foam
 9. Sunomono

  Namakosu
  Connemara sea cucumber, cucumber, ginger, houji cha, Tosazu
 10. Gohanmono

  Ikura gohan
  Salmon roe, wasabi, rice
 11. Tomewan

  Akadashi
  Red miso, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Kinako panna cotta
  Roasted soy beans, wasabi ice cream, Chartreuse foam