ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi
 3. Hassun

  Uchiki kuri kabocha
  tomato tofu
  Singing Frog uchiki kuri squash, tomato water, yam potato
  Ichijiku miso yaki
  kuri isoame
  Black fig, sour cream miso, hazelnuts, chestnuts, aonori
  Yakinasu kombu caviar
  Aubergine, Cornish kombu caviar, soy meringue, katsuobushi
  Shika kunsei
  Oak smoked Tipperary wild sika deer, beetroot,
  golden beetroot, shiso powder
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, mango, smoked daikon, rice water
 4. Wanmono

  Shirako, sakura kunsei
  unagi wan
  Cod milt, Lough Neagh eel, okura, carrot, kohlrabi, yuzu,
  sakura smoke
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Mekajiki yuzu miso ni
  Swordfish, daikon, leek, nori ginger tuile, yuzu miso dashi
 7. Yakimono

  Kamo yaki sansho budo
  Skeaghanore duck, scallion, hay leek, sansho budo jus,
  Velvet Cloud sheep yogurt, kumquat
 8. Mushimono

  Hotate chawanmushi
  Egg dashi pot, scallop, Killahora Pom'O apple port,
  chicken thigh, salmon roe
 9. Sunomono

  Mussels
  Oysterhaven mussels, shio kombu, seasonal vegetables
 10. Gohanmono

  Asari gohan
  Connemara surf clam, carrot, ginger, chive, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Mont Blanc
  Chestnut, amaretto, sweet potato ice cream