ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi
 3. Hassun

  Pistachio tofu
  Pistachio, apple blossom, beetroot miso, gold leaf
  Black fig dengaku
  Black fig, white dengaku miso, hazel
  Kaki Domyoji age
  Rossmore oyster, puffed rice, aonori, nitsume tare
  Skeghanore duck
  Skeghanore duck, scallion, hay leek, red wine, soy sauce, brassica mustard
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, apple, smoked daikon,
  rice wafer
 4. Wanmono

  Hotate edamame shinjo, sakura kunsei unagi wan
  Scallop, edamame, Lough Neagh eel,
  okura, carrot, kohlrabi, yuzu, sakura
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Mekajiki yuzu misoni
  Swordfish, yuzu miso dashi, padrĂ³n pepper
 7. Yakimono

  Lamb loin, sweet bread, pinecone
  Achill island lamb, sweet bread, pinecone syrup, St Tola goat cheese, ash
 8. Mushimono

  Asari tontoro chawanmushi
  Egg dashi pot, Connemara surf clam,
  Gubbeen guanciale, nori seaweed foam
 9. Sunomono

  Mussels
  Mussels, Lisheen Greens baby carrot, shio kombu, daikon
 10. Gohanmono

  Maitake gohan
  Maitake mushroom, carrot, burdock, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu,
  chive and dashi
 12. Kanmi

  Gubbeen smoked cheese cake, ume plum ice cream