ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi ikkan
 3. Hassun

  Matsunomi tofu
  Pine nuts, beetroot miso, apple blossom
  Kani Koya dofu tebasaki tsutsumi age
  Crab meat, dried tofu
  Tori wonton sepia
  Chicken thigh, wonton, squid ink and ginger dashi
  Ebi hisui yose / Lango meet Jade
  Langoustine, cucumber, Tosazu jelly
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, mango, smoked daikon, rice water
 4. Wanmono

  Shirako, sakura kunsei
  unagi wan
  Cod milt, Lough Neagh eel, zenmai, carrot, kohlrabi, yuzu, sakura smoke
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Tako shigure-ni okura
  ume-an
  Octopus, tomato, daikon, sugar snap, okura, ume , katsuobushi
 7. Yakimono

  Hitsuji shansho yaki
  Achill Island lamb, sweetbread, sansho, scallion, hay leek, Velvet Cloud sheep yogurt
 8. Mushimono

  Hotate chawanmushi
  Egg dashi pot, scallop, Killahora Pom'O apple port, chicken thigh, oscietra caviar
 9. Sunomono

  Mussels
  Oysterhaven mussels, shio kombu, seasonal vegetables
 10. Gohanmono

  Iwashi kabayaki tororo
  Sardine, yam potato, mustard cress, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Ichigo daifuku, koji milk
  Bushby's strawberry, adzuki paste, mochi, koji milk ice cream