ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi ikkan
 3. Hassun

  Asparagus tofu
  Lisheen Greens asparagus, beetroot miso, shio kombu, karasumi botarga
  Kaki doteyaki
  Oyster, red tamamiso, Shepherd's Store sheep cheese
  Aka-ebi umani
  Gambero rosso
  Hogget yukke
  Achill Island hogget, duck yolk, pine nuts, nori seaweed
  Foie gras man
  Foie gras, bao bun, miso, Killahora Pom'O apple port, smoked daikon
 4. Wanmono

  Shirako, sakura kunsei unagi wan
  Cod milt, sakura smoked Lough Neagh eel, spinach, carrot, kohlrabi, yuzu
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Usagi Haru kyabetsu maki
  Rabbit, shiitake, spring cabbage, rabbit dashi, beetroot, daikon
 7. Yakimono

  Himeji uroko kubari edamame an
  Red mullet, edamame, ginger
 8. Mushimono

  Uni chawanmushi
  Egg dashi pot, sea urchin, Irish Summer truffle, chicken thigh, sakura foam
 9. Sunomono

  Mussels
  Oysterhaven mussels, seasonal vegetables
 10. Gohanmono

  Sakura tai meshi wasabina soe
  Pink bream, West Cork wasabi leaf, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiu
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Soba au lait rhubarb ice cream
  Buckwheat, rhubarb